Okategoriserade

Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring är en sparform där dina placeringar (aktier och fonder mm) läggs i en försäkring som ägs av ett försäkringsbolag. Kapitalförsäkringen schablonbeskattas vilket innebär att du inte själv behöver deklarera varje affär. Vinster du gör skattas inte för sig utan det är det totala värdet i din försäkring som beskattas varje år. I kapitalförsäkringen kan du även välja en förmånstagare där en viss del av kapitalet i försäkringen tillfaller förmånstagaren eller ditt dödsbo.

Det finns i huvudsak tre typer av kapitalförsäkringar på den svenska marknaden. Dessa är depåförsäkring, fondförsäkring samt traditionell förvaltning.

Depåförsäkring
I en depåförsäkring placerar du själv i de värdepapper du önskar. Det kan exempelvis vara i aktier, fonder eller andra typer av värdepapper.

Fondförsäkring
I en fondförsäkring väljer du själv att placera i de fonder som försäkringsbolaget erbjuder.

Traditionell förvaltning
I en traditionell förvaltning placeras dina pengar åt dig. I många typer av traditionellt förvaltade kapitalförsäkringar ger försäkringsbolaget dig en garantiränta på ditt sparande, men inte alltid.
Eftersom kapitalförsäkringar kan se väldigt olika ut, ha olika syften samt har en fri prissättning kan avgifterna variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag.

Här är några av de vanligaste avgifterna som finns i en kapitalförsäkring:

Årsavgifter
Olika typer av årliga avgifter som tas ut i kronor, procent av försäkringens värde, eller baserat på ålder mm.

Premieavgift
Eventuell avgift som tas när du sätter in pengar i kapitalförsäkringen.

Återköp
Eventuell avgift om du vill ta ut pengarna i förtid, s.k. återköpsavgift.

Courtage
Den kostnad som försäkringsbolaget tar ut per köp/sälj du gör i tex aktier.

Fondavgifter
Den kostnad som fondbolaget tar ut för de fonder du köper och säljer i försäkringen.

Kapitalförsäkringar och skatt – så fungerar beskattningen
I kapitalförsäkringen kan du köpa och sälja värdepapper utan att utlösa någon beskattning av eventuell vinst. Du behöver inte heller tänka på att deklarera varje affär för sig. Istället schablonbeskattas ditt sparande varje år till skillnad från exempelvis en vanlig depå där varje vinst/förlust ska deklareras var för sig.
Varje år betalar du en avkastningsskatt på det värde du har i din kapitalförsäkring. Detta kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före + 0,75 procentenheter. På det beloppet dras sedan 30 procent skatt. Skatten betalas vanligen in av försäkringsbolaget och de kommer kontakta dig i god tid innan om du behöver göra några försäljningar eller skjuta till kapital för att täcka för skatten. Uppgifterna hamnar sedan förtryckt i din deklaration från Skatteverket.

Sedan 1 januari 2016 infördes en ny regel om att schablonintäkten som lägst ska beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Skulle statslåneräntan 30 november året före + 0,75 procentenheter understiga 1,25 procent ska schablonintäkten räknas upp till 1,25 procent.

Kom ihåg att eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas innebär det att du måste betala skatt även om värdeutvecklingen under året varit negativ.

Räkneexempel:
Låt oss anta att du har 100.000 kr i värde under 2016. Detta värde multipliceras med statslåneräntan 30 november året före fn 0,65 % + 0,75 procentenheter dvs 1,4 % = 1400 kr. Denna summa beskattas sedan med 30 % dvs 420 kr. Den slutliga skatten blir då alltså 0,42 % av ditt totala värde.

För 2017 (som redovisas i deklarationen 2018) gäller följande:
100.000 kr under 2017 multipliceras med 1,25 procent dvs 1250 kr som sedan beskattas med 30 % vilket är 375 kr. Den slutliga skatten är alltså 0,375 % av ditt totala värde.

Obs! Statslåneräntan den 30 november 2016 är satt till 0,27 %. 0,27 % + 0,75 procentenheter = 1,02 %. Eftersom denna nivå ligger under golvet som är satt till 1,25 procent räknas procentsatsen upp till 1,25 procent från 1,02 procent.

Fördelar med kapitalförsäkringar
Ingen krånglig administration vid deklarationen
Ingen extra skatt om du vill byta värdepapper
Ingen skatt på svenska aktieutdelningar
Låg skatt för närvarande för stigande värden på kontot
Möjlighet att välja förmånstagare
Nackdelar med kapitalförsäkringar

Nackdelar med kapitalförsäkringar
Skatten varierar år till år och tas ut även vid negativ värdeutveckling
Förluster kan inte dras av på skatten
Ofta mer begränsade investeringsalternativ än vanlig depå
Du äger inte eventuella aktier i ditt sparande vilket innebär att du inte kan rösta på en bolagsstämma
Bundet sparande. Kan innebära dyra avgifter om du vill avbryta försäkringen i förtid
Avgifterna kan bli höga. Kontrollera noga innan du börjar spara
Sparandet omfattas inte av investerarskyddet
Att tänka på när du jämför kapitalförsäkringar