Okategoriserade

Tydligare allmänna avtalsvillkor

Vi har har justerat våra allmänna avtalsvillkor på så sätt att vi för Dig som kund har förtydligat vad som avses med avtalsperiod och när du som kund har rätt att säga upp avtalet. Läs gärna på vår hemsida om vilka avtalsvillkor som gäller och om Dina rättigheter som kund.

De förändringar som gjorts är sammanfattningsvis följande:

  • Språkliga justeringar
  • Förtydligat vad som avses med avtalsperiod, pris för avtalsperiod, uppsägning punkt 3.1
  • Förtydligat vad som avses med avtalsperiod och uppsägning punkt 4.3