Okategoriserade

Ytterligare tydligare allmänna avtalsvillkor

Vi har har justerat våra allmänna avtalsvillkor på så sätt att vi för Dig som kund har förtydligat vad som avses med avtalsperiod och när du som kund har rätt att säga upp avtalet. Läs gärna på vår hemsida om vilka avtalsvillkor som gäller och om Dina rättigheter som kund.

De förändringar som gjorts är sammanfattningsvis följande:

  • Språkliga justeringar
  • Förtydligat information gällande rutiner kring avtalsförlängning samt sänkt uppsägningstiden till 15 dagar vid automatisk avtalsförlängning, uppsägning punkt 3.1
    • ”SFP ska senast 45 dagar innan förnyelsen skriftligen påminna kunden om sin rätt att säga upp avtalet samt informera kunden att avtalet förlängs om kunden inte säger upp det senast 15 dagar före utgången av aktuell avtalsperiod.”
    • ”Avtalet förlängs automatiskt med avtalad avtalsperiod, såvida tillhandahållen tjänst inte sägs upp senast 15 dagar före avtalsperiodens utgång eller annan giltig grund för uppsägning utnyttjas av kunden, se även punkten 4 angående ångerrätt m m”
  • Förtydligande kring avtalstid/avtalsperiod samt sänkt uppsägningstid till 15 dagar, uppsägning punkt 4.1
    • ”Om uppsägning av tjänsten inte skett av kunden under avtalstiden enligt punkten 3.1 förlängs tjänsten med minst 12 månader och maximalt 18 månader beroende på den initiala avtalsperioden. Kunden måste säga upp tjänsten senast 15 dagar innan avtalsperiodens utgång i annat fall utgår ny avgift för den kommande avtalsperioden.”