Okategoriserade

Information angående cornaviruset (COVID-19)

Spridningen av Coronaviruset (COVID-19) och dess påverkan på samhället är en oro för såväl Svenska Fonder som för våra kunder. Vi övervakar situationen noga och tillämpar lämpliga åtgärder för att svara på eventuella nya utvecklingar.

Vi förstår kunders oro över spridningen av coronaviruset (COVID-19) i samhället. Ur ett ekonomiskt perspektiv är osäkerhet och rädsla för att samhällsfunktioner krackelerar, att produktionen stannar upp och att konsumtionen avtar en betydande faktor. Det går ej att utesluta fortsatta nedgångar och börsoro då det är för många osäkra parametrar för att kunna ge något definitivt svar.

Ett sparande till pensionen, ska som utgångspunkt ses på lång sikt. Våra kunder ansvarar alltid själva för eventuella fondbyten och risknivå i sitt sparande. Varje kunds situation är unik och man avgör själv om man är bekväm med sin risk och har en placeringshorisont som sträcker sig långt ut i framtiden. Är man dock orolig över att ha för hög risk i portföljen kan man alltid välja att ändra till en lägre risknivå. För mer information kring hur man byter fondportfölj och risknivå, vänligen kontakta oss som vanligt på 08 – 400 121 10 för snabb och personlig service.

Svenska Fonder har vidtagit åtgärder för att säkerställa hälsa och säkerhet för anställda, kunder, externa partners och bidra till att minimera spridningen av coronavirus samtidigt som vi ser till att vår tillgänglighet och service fortlöper som vanligt till förmån för våra kunder. Vi följer även folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.