Okategoriserade

Uppdaterade fondportföljer oktober

Vi uppdaterar nu fonderna som ingår i de portföljer som marknadsförs i syfte att anpassa utbudet till rådande marknadsläge. Hänsyn har tagits till att skapa en balans i spridning, hållbarhet och lägre fondavgifter för att gynna ett långsiktigt sparande.

Nya portföljerna gäller från och med 1:a oktober 2020. Innehållet i respektive fondportfölj redovisas i nyhetsbrev eller via kontakt med vår kundtjänst. Du som kund ansvarar själv för fondbyten samt vilken risknivå du anser passar ditt sparande bäst.