Din Pension

Du kan själv påverka din framtida inkomst0

Har du funderat på hur mycket pengar du vill ha ut när du har slutat jobba? Din pension kan enkelt beskrivas som den lön du får ut när du har gått i pension. Det är flera olika delar som påverkar hur stor din pension blir. Hur hög din lön varit under ditt arbetsliv, din ålder när du väljer att gå i pension och hur du placerat dina pensionspengar.

Din pension kommer oftast från flera olika håll. Från Pensionsmyndigheten får du din allmänna pension, tjänstepension får du från din arbetsgivare och eventuellt har du även ett privat pensionssparande. De skilda delarna kommer från olika håll och förvaltas dessutom av olika försäkringsbolag. Har du haft flera arbetsgivare kan du dessutom ha flera avtal inom tjänstepension.

Detta gör att många upplever sitt pensionssparande som krångligt vilket ofta skapar brist på intresse och tid att sätta sig in i pensionens olika delar. För att du ska kunna placera din pension på bästa sätt behöver du en bra överblick över hela din pension. Vi på Svenska Fonder gör det krångliga enkelt för dig och du kan känna dig trygg i att lämna över ansvaret till oss.