Allmän pension

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Allmän pension tjänar du in när du jobbar, studerar, har föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning. Den består av två delar, inkomstpension och premiepension. Sedan finns det även andra delar som kan ingå beroende på när du är född eller om du inte har haft någon inkomst.

1Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen och 2,5% till premiepensionen. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket som har betalats in under åren du arbetat och hur inkomstutvecklingen har varit i samhället. Det är inte möjligt för dig att själv påverka din inkomstpension ytterligare, däremot kan du påverka din premiepension vilket vi självklart kan hjälpa dig med. Om du har haft låg eller ingen inkomst kan man du berättigad till garantipension.

Premiepensionen

Premiepensionen är den del av din allmänna pension som du själv får bestämma över och placera i fonder i premiepensionssystemet. Om du inte gör något aktivt val placeras pengarna automatiskt i statens förvaltningsalternativ, AP7Såfa. Trots att den inte utgör den största delen av din totala pension är det viktigt att se över sina placeringar.