Fondbyte

Regler för fondbyte gällande premiepensionen

Sedan den 20:e februari 2014 är det inte längre möjligt att genomföra fondbyte med personlig kod hos Pensionsmyndigheten. För ökad säkerhet sker fondbyte med e-legitimation, Mobilt BankID eller fondbytesblankett. Pensionsmyndigheten har dessutom beslutat att ta bort möjligheten att logga in med personlig kod på Mina sidor från den 8 juni 2017. Orsaken är att ytterligare höja säkerheten och från och med 8 juni kan du bara logga in med e-legitimation (BankID).

För dig som önskar hjälp med premiepensionen behöver du signera ett skriftligt avtal samt en undertecknad fondbytesblankett, alternativt genomföra fondbytet själv med tex mobilt bank-id. Du kan själv beställa en fondbytesblankett via Pensionsmyndigheten.