Fondportföljer

För att nå dina pensionsmål är val av fonder med bra avkastning A och O. Att välja bland alla de fonder som finns kan kräva mycket tid, engagemang och kunskap. Att välja en fond som till exempel ger 2-3% mer i avkastning innebär på lång sikt stor skillnad i kronor. Alla personer är unika och förutsättningarna kan variera, därför är det viktigt att vara medveten om risknivån i sitt sparande.

För att göra det enkelt så har vi på Svenska Fonder tagit fram tre fondportföljer med olika placeringsinriktning och därmed även olika risknivåer. Vi på Svenska Fonder bevakar och analyserar marknaden konstant för att du som kund ska få så bra förutsättningar som möjligt. Hur du väljer att investera ditt kapital idag kan ha stor betydelse för din framtida pension så låt oss hjälpa dig att komma igång och gör ditt val redan idag.

image001 Den här portföljen passar dig som vill ha ett stabilt sparande som inte påverkas för mycket av börsens svängningar vare sig det går upp eller ner. Den här portföljen är populär bland våra kunder som har mindre än 5 år kvar till pensionen.
image002 Den här portföljen passar dig som kan tänka sig att ta en lagom risk för att skapa goda möjligheter till en bra avkastning av ditt kapital. Den här portföljen är populär bland våra kunder som har minst 5 år kvar till pensionen.
 image003 Den här portföljen passar dig som inte räds börsens svängningar och vill ta en högre risk för att öka möjligheterna till en högre avkastning. Den här portföljen är populär bland våra kunder som har minst 10 år kvar till pensionen.
 Riskinformation: Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning