Tjänstepension

De flesta som arbetar har förutom allmän pension dessutom tjänstepension. Din arbetsgivare avsätter varje månad en summa pengar till ditt pensionssparande. Hur stor del av din totala pension den utgör beror på vilket tjänstepensionsavtal du har. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt placering till din tjänstepension.

2

Du kan själv välja var hela eller delar av din tjänstepension ska placeras samt välja traditionell försäkring eller fondförsäkring. Valfriheten är beroende av vilket kollektivavtal du omfattas av.

Placerar du i traditionell försäkring får du en garanterad ränta och en återbäringsdel. Hur stor din återbäringsdel blir beror på hur väl försäkringsbolaget lyckats förvalta sitt kapital.

Placerar du din tjänstepension i en fondförsäkring finns det större möjlighet att påverka utvecklingen. Men det kan även innebära en större risk.

Väldigt få har idag koll på sin tjänstepension. Det är viktigt att placera din tjänstepension väl för att skapa så pass bra förutsättningar som möjligt för en trygg pension. Som kund hos oss får du möjlighet att via våra samarbetspartners rådgivare få hjälp med att se över din tjänstepension, analysera och bevaka dina fonder med målet att du ska få högsta möjliga avkastning utifrån din valda risknivå.

 

Är du osäker på om du har tjänstepension?

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket du tillhör beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. Du kan även ha en annan tjänstepensionslösning genom din arbetsgivare. Har du frågor om din tjänstepension kan du höra av dig till din arbetsgivare eller respektive valcentral.