Om oss

En enklare och tryggare privatekonomi

Tillsammans har vi på Svenska Fonder lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa både företag och privatpersoner med att hitta framgångsrika försäkrings- och placeringslösningar. Vi är ett flertal parter som är verksamma inom marknaden för försäkring och placeringslösningar och finansiella produkter. Vi har sett ett växande behov av en enkel helhetslösning för att uppnå en tryggare privatekonomi och har därför tillsammans startat Svenska Fonder. Svenska Fonder kan erbjuda ett stort urval av produkter som finns på finansmarknaden.

 

Vision och värderingar

Vi på Svenska Fonder vill utveckla och återskapa en trygghet och ett förtroende för finansmarknaden i en tid när de större och mer etablerade fondaktörerna får allt svårare att uppvisa tillfredsställande avkastning. Vi ser en växande efterfrågan på marknaden för en enkel, trygg och fristående rådgivning utifrån varje kunds unika behov med fokus på personlig service oavsett storlek på plånboken. Våra medarbetare och samarbetspartners har lång och gedigen erfarenhet men fortfarande känsla för innovativa och nyskapande lösningar för att få ditt kapital att växa.

Vi eftersträvar att bli det självklara valet. Med våra kärnvärderingar som vägledning ska vi, utöver framgångsrika placeringar, skapa ett mervärde för alla våra kunder. Varje kund ska känna trygghet och förtroende i samarbetet med oss och att vi arbetar för en långsiktig kundrelation.

 

Jämställdhet

Svenska Fonder har en vision om att även vara drivande i frågor kring jämställdhet. Näringslivet har historiskt sett varit väldigt mansdominerat, även om vi börjar se en förändring. Mångfald bland våra medarbetare är därför en viktig faktor. För oss handlar mångfald inte enbart om män och kvinnor, utan vi tror att det finns ett enormt värde i att anställa medarbetare med skilda kompetenser, erfarenheter och referensramar. Med en diversifierad syn på rekrytering lyckas vi inte bara locka till oss fler kvinnor, utan människor med olika bakgrund, etnicitet och även människor från andra branscher.