Fondförsäkringar

Öka möjligheterna till en bättre pension

Din tjänstepension och ditt privata pensionssparande utgör en stor del av din framtida pension. Är du inte säker på vad som är bäst just för dig? Saknar du tid, kunskap eller intresset att kontinuerligt bevaka dina pengars utveckling. Våra tjänster underlättar för dig att finna den bästa lösningen.

De allra flesta som arbetar får någon form av tjänste- eller avtalspension via sin arbetsgivare. Hela eller delar av den kan du själv bestämma hur du vill placera. Långt ifrån alla har tid att aktivt placera sin tjänste-/avtalspension och det är inte ovanligt att det gått väldigt många år senast man sist gick igenom sina fonder.

Vill du inte ta hand om detta själv så gör vi det åt dig via någon utav våra samarbetspartners rådgivare. Du behöver inte göra något, vi analyserar och bevakar marknaden åt dig och du får förmånen att dina fonder förvaltas aktivt. Fördelarna är många, till att börja med ser våra samarbetspartners rådgivare till att se över fonderna om läget i omvärlden skulle förändras så att dina pengar får möjlighet att växa så bra som möjligt. En annan fördel är att du själv slipper tänka på vilka fonder du ska ha. Förvaltaren rekommenderar en strategi utifrån den risknivå du har valt. På så sätt slipper du fundera över om du har rätt fond och rätt placeringsinriktning och kan tänka på annat istället.

Att spara pengar till din pension för att trygga din ekonomiska framtid kan göras på många olika sätt

I takt med att pensionssystem och skatteregler förändras blir ett eget sparande allt viktigare för din totala pension. Fondsparandet i Sverige är stort, valen är många. Många har tecknat en egen pensionsförsäkring, kapitalförsäkring eller ett ISK för att kunna unna sig lite extra den dagen man går i pension. Oavsett vad syftet med sparandet är, vill få ägna all sin fritid åt att följa finansmarknadens svängningar.  De tjänster som vi erbjuder och de fondportföljer som marknadsförs finns tillgängliga i stort sett hos alla svenska försäkringsbolag. Kom enkelt igång och få kontroll på hela din pension.

Läs mer om informationsfullmakten här.